Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement

Miloschmink hecht veel waarde aan het beschermen van jouw privacy en (persoons)gegevens worden door Miloschmink dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel.

Verwerken van persoonsgegevens

Miloschmink verwerkt persoonsgegevens omdat jij gebruik maakt van Miloschmink haar dienstverlening en/of omdat jij deze gegevens zelf aan Miloschmink verstrekt.

De privacy van de bezoekers aan de website wordt gerespecteerd door Miloschmink en eventueel door haar ingeschakelde derden. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van jouw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan hieronder vermeld.

Indien je een verzoek om informatie/aanmelding doet via het contactformulier, dan vraag ik je naar je voornaam, achternaam en enkele aanvullende gegevens. Jouw gegevens gebruik ik uitsluitend voor de verwerking van jouw verzoek. Jij hebt te allen tijde het recht om de informatie die Miloschmink van jouw heeft op te vragen en desgewenst te wijzigen of te (laten) verwijderen. Dit kun je doen door een gespecificeerd verzoek naar miloschmink@gmail.com te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Miloschmink zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Verder kan Miloschmink geïnteresseerd zijn in gegevens die iets zeggen over het gebruik van de website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode. Hiertoe kan Miloschmink jouw IP-adres en domeinnaam registreren. De verzamelde informatie kan worden gebruikt door Miloschmink om haar dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. De via deze website verkregen informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Miloschmink maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Miloschmink gebruikt cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van de browser. Je kunt per browser ook instellen dat je volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

Via de website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Miloschmink gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Miloschmink heeft hier geen invloed op.

Gebruik van persoonsgegevens

Miloschmink verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens om de website te beheren en om de door jou gevraagde diensten te leveren. Miloschmink gebruikt ook jouw persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van diensten die beschikbaar zijn vanaf Miloschmink.

Doorgifte aan derden

Miloschmink verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Miloschmink zal jouw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of Miloschmink in goed vertrouwen geloofd dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • • te voldoen aan een juridisch verzoek of aan een juridisch proces;
  • • om de rechten of eigendom van Miloschmink te beschermen en verdedigen; en
  • • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Miloschmink, of het publiek te beschermen.

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Miloschmink zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die Miloschmink langer moeten bewaren omdat de wet Miloschmink dit verplicht.

Veiligheid van persoonsgegevens

Miloschmink zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van jouw persoonsgegevens. Miloschmink bewaart de persoonsgegevens die je aanlevert veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Wijziging van de Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Miloschmink zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten. Miloschmink raadt je aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Miloschmink jouw informatie beschermt.

Contact informatie

Miloschmink ontvangt graag jouw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als je van mening bent dat Miloschmink niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kun je contact opnemen met Miloschmink via miloschmink@gmail.com